donderdag 3 okt. Letters bij de Lunch - Nescio

donderdag 3 okt. Letters bij de Lunch - Nescio

Over het onfatsoenlijke taalgebruik van Nescio door Jaap van...

Zondag 6 okt: Man-Vrouw, wat nou? door Marita en Alma Mathijsen

Zondag 6 okt: Man-Vrouw, wat nou? door Marita en Alma Mathijsen

  De geschiedenis werd altijd gedomineerd door mannen....

  • donderdag 3 okt. Letters bij de Lunch - Nescio

    donderdag 3 okt. Letters bij de Lunch...

  • Zondag 6 okt: Man-Vrouw, wat nou? door Marita en Alma Mathijsen

    Zondag 6 okt: Man-Vrouw, wat nou? door...

  • Donderdag 10 okt: Leesgroep Juliana. Vorstin in een mannenwereld.

    Donderdag 10 okt: Leesgroep Juliana....

Over het onfatsoenlijke taalgebruik van Nescio

door Jaap van Marle

Het taalgebruik van Nescio wijkt niet alleen af van de literaire conventies van zijn tijd, maar het stond ook ver af van de normen van de toenmalige standaardtaal, het zogenaamde Algemeen Beschaafd Nederlands. Het taalgebruik dat Nescio in zijn novellen hanteerde, was sterk informeel, zo informeel dat het bij zijn tijdgenoten weerstand opriep. De eerste vraag die in dit verband rijst, is: welke procédés hanteerde hij eigenlijk om dit informele karakter van het door hem gehanteerde taalgebruik te bewerkstelligen? Zoals gezegd, het taalgebruik van Nescio riep weerstand op, maar de weerstand ging verder: ook zijn verhalen als zodanig werden als ‘onfatsoenlijk’ ervaren. Vorm en inhoud versterkten elkaar: Nescio koos bewust voor een afwijkend taalgebruik om het niet-burgerlijke milieu van zijn hoofdpersonen te typeren, maar voor veel van zijn tijdgenoten ging dit alles veel te ver. Zij keurden de verhalen over ‘onmaatschappelijken’, verwoord in een taalgebruik dat als het ware de spot dreef met de conventies van de standaardtaal, overduidelijk af.  In de lezing wordt nader ingegaan op deze talige en letterkundige ‘on-waardering’ van Nescio.
Jaap van Marle is verbonden aan de Open Universiteit met als specialisme Taal en Cultuur.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique Maastricht, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis

Lunchpauzeprogramma i.s.m. Centre Céramique

Deel ons met anderen

Share |